THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO

16/12/2020 23:51 | Lượt xem: 183

 ( Từ Giao diện HOME bấm vào biểu tượng “BÁO CÁO”)

 

CHỨC NĂNG

  • Xem báo cáo NHẬP XUẤT TÒN tổng hợp (Hiển thị toàn bộ mã)
  • Báo cáo NHẬP XUẤT TỒN theo từng mã hàng hóa (THẺ KHO)

 

 

 

 

 

TRUY CẬP
837.125